Ana ilə qız ən yaxşı dost və rəfiqə ola bilər

 

Tarix boyu qadınlar yeni nəslin tərbiyəçiləri kimi tanınmışdılar. Onlar fitrətlərinə qoyulmuş istedadlara görə uşaqlara qulluq edir, ev işləri ilə məşğul olurlar. Başqa sözlə desək, evin daxili işləri kimi ağır vəzifə qadınların çiyninə qoyulmuşdur.

Psixoloqların nəzirə görə ana ilə qızın münasibətləri daha çətin olur, nəinki ana ilə oğlan övladının. Bəzi analar qız övladlarını oğlan övladlarından üstün bilirlər, bəziləri isə əksinə. Ana ilə qız ən yaxşı dost və rəfiqə ola bilər. Bunun üçün çoxlu vaxt və səy lazımdır ki, hər ikisinin arasında səmimi münasibət yaransın.(Tebyan/Deyerler)

Qız övladlarımızla səmimi rabitə qurmaqla bağlı bəzi tövsiyələr:

 

1. Qız övladları ilə rabitənin daha çətin olduğunu nəzərə almaq. Büluğ çağında ən yaxşı qız uşaqları belə əsəbi və tərs uşağa çevrilə bilirlər. Zahirində baş verən dəyişikliklərə görə ona çoxlu zaman vermək lazımdır. Ona icazə verin ki, səhvlərindən nəticə çıxarda bilsin. Onu çoxlu tənqid etməyin və əgər bəzənməyi sevirsə, siz də ona yardım edin. Bu yaşda olan qızlar analarından nəyisə gizlədirlər. Çalışın onun bu hisslərinə hörmət edəsiniz.

 

2. Çalışın yaxşı ana olasınız, nəinki dost. Bəzən insan həyatda çətinliklə üzləşən zaman dostunu kənara qoyur. Ona görə sizinlə də dostluğunu bitirə bilər.

 

3. Qızınızla hər gün söhbət edin. Qızla ana arasında ən yaxşı rabitə – azad və səmimi olan rabitədir. Ona görə də gün ərzində müəyyən zamanınızı ona qulaq asmaq üçün ayırın.

 

4. Qızınızı az tənqid edin. Bəzi analar belə düşünür ki, xırdalıqlara gedərək, qızlarını istədikləri kimi tərbiyə edə bilərlər. Həddən artıq tənqid uşağın özünə etimad hissini zəiflədər. Ona görə də qız gələcəkdə çata biləcəyi arzularına olan ümidini əldən verər. Bu iş ana ilə qız arasında qəzəb və əsəbiliyə səbəb olar.

 

5. Güclü olmağınız ilə ona özünə etimad etməyi öyrədin. Ana ilə qızın münasibəti çox mühümdür. Qızın izzəti-nəfsinə və özünə hörmət hissinin formalaşmasına birbaşa təsir qoyar. Ona görə də qızınız üçün güclü ana olun. Ona öyrədin ki, necə çətin anlarda çıxış yolu tapmaq olar.

 

6. Ona sevginizi hiss etdirin. Qız uşaqları adətən həmişə sevgiyə ehtiyac duyarlar. Onu sığallayın və nə qədər sevdiyinizi deyin. Bu zaman onda sizə qarşı gözəl hisslər yaranacaqdır.

Möminə qadınlar behişt hurilərindən də gözəldir

 

Əgər Qurana müraciət etsək, behişt qadınlarının bir çox xüsusiyyətini görə bilərik.

 

Behişt qadınları iki dəstə olur:

1. Bir dəstə hurul-eyndir ki, Quranın bir çox ayələrində onlardan bəhs olunmuşdur. O cümlədən: “Onlarda gözəl təbiətli və gözəl üzlü qadınlar vardır. Belə isə (ey insan və cin tayfaları), Rəbbinizin nemətlərinin hansı birini təkzib və inkar edirsiniz?! Çadırlar içərisində pərdə arxasında oturmuş (və yadların gözlərindən uzaq) hurilər. Belə isə (ey insan və cin tayfaları), Rəbbinizin nemətlərinin hansı birini təkzib və inkar edirsiniz?! Bunlardan qabaq onlara nə bir insan, nə də bir cin toxunub”. (“Rəhman” 70-74). Həmçinin buyurur: “Həmin cənnətlərdə gözlərini ərlərindən qeyrisindən yığan və ondan başqasını sevməyən, nə bir insanın, nə də cinin toxunmadığı qadınlar vardır”. (“Rəhman” 56). “Və (orada onlar üçün) ağ dərili, iri gözlü gözəl qadınlar (vardır)”. (“Vaqiə” 22). Quranda bu behişt qadınlarının bir çox xüsusiyyətlərinə rast gəlmək olur. O cümlədən: cavanlıq və həmişəlik şad olmaq, paklıq və hər cür çirkinlikdən uzaq olmaq, həyat yoldaşlarını heyrətə salmaq, qara, iri və şəffaf gözlər, mirvari kimi parlamaq kimi.

 

2. İkinci dəstə qadınlar saleh və mömin qadınlardır ki, hurul-eyndən də gözəldirlər. İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Müsəlman kişi üçün İslam dinini qəbul edəndən sonra müsəlman qadına malik olmaqdan gözəl fayda yoxdur. Nə zaman onu görsə, bütün varlığında kamil sevinc meydana gələr və ərinin istəklərinə kamil itaət edər, onun qeybətində öz iffətini və həmçinin ərinin malını qoruyar”. Bu nurani hədisdə saleh qadının xüsusiyyətləri bəyan olunmuşdir.

“Siz və (dünyadakı) zövcələriniz tam sevinc, kamil zinət və son dərəcə hörmətlə Cənnətə daxil olun!”. (“Zuxruf” 70).

“(Həmin o) əbədi cənnətlər ki, onların özləri və atalarından, zövcələrindən və övladlarından (əqidə baxımından) layiq olanlar (əməlləri naqis olsa da, onlara görə) ora daxil olarlar. Və mələklər hər bir qapıdan onların yanına daxil olarlar”. (“Rəd” 23).

“Həqiqətən, Cənnət əhli o gün xoş bir əhval-ruhiyyədə, şadlıq və ləzzət içərisindədirlər. Onlar və zövcələri (ağacların və qəsrlərin) kölgələr(i) altında öz bəzənmiş taxtlarına söykənərlər”. (“Yasin” 55-56).

Behiştin bu hər iki qadını pak və pakizədirlər. (Tebyan/Deyerler)

Anaların və həyat yodaşlarının haqqına aid rəhmətlik İmam (r) buyurub: “Kişi qadının ətəyindən meraca gedər”

 

 

Bu dünyada hər kəs bir işlə məşğuldur. Bu dünyada biri elm dalıncadır, biri pul, biri də axirət. Lakin bir nəfər də vardır ki, çalışır ki, yemək hazırlasın, paltarları səliqəyə salsın, qulluq etsin və əvəzində heç bir şey istəmir. Nə onun bu xidmətləri kiminsə yadında qalır və nə də heç kəsdən muzd istəyir. Səssiz və sədasız iş görər, riyadan uzaqdır. Əgər bu deyilənlərə diqqətlə nəzər salsaq, görərik ki, bu fədakar insan – anadır. Hamının qəmini yeyər və hər kəsi düşünər. (Tebyan/Deyerler)

Səhərdən axşama qədər evdə və evdən bayırda zəhmət çəkər ki, övladları və həyat yoldaşı rahat yaşasınlar. Evi təmiz, yeməkləri dadlı və söhbətləri şirindir anaların.

Bizlərin bir çoxu analarımızın qədrini bilmirik. Bəzən evə yorğun və ya əsəbi halda gələn zaman soyuq salam verir və bişirdiyi yeməklərə ağız büzürük. Çirkli paltarımızı otağın küncünə atırıq.

Gəlin analara xitab edək və deyək: “Anacan, bilirik ki, yorulmusan, bilirik ki, minlərlə kiçik və böyük işlər görmüsən, bilirik ki, ailənin bütün yükü üzərindədir, bilirik ki, bütün il boyu gecə və gündüz ancaq bizi düşünürsən, biz isə səni ancaq ilin bir günü – analar günü xatırlayırıq.

Ola bilsin ki, tək olan zaman çoxlu göz yaşı tökmüsən və düşünmüsən ki, bu qədər zəhməti nə üçün çəkmisən? Bir ömür həyatını ailənə qurban etmisən. Müstəhəblərdən uzaq olub, istədiyin ziyarətlərə gedə bilməmisən. Uzun zamandır ki, Allahla xəlvət edə bilməmisən.

Xoş olsun halınına ki, səhərdən axşama qədər ibadət etmisən. Uca Allah behişti sənin ayaqlarının altında qərar vermişdir. Mehriban Allah sizin bütün səy və çalışmanızı görür və heç bir insanın zəhmətini əcrsiz buraxmaz”.

 

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ümmi Sələmə Peyğəmbərdən (s) qadının ərinə xidmət etməsi barəsində soruşanda, Həzrət (s) buyurur: “Hər bir qadın ərinin evində onu səliqəyə salmaq niyyətilə bir şeyi götürüb, başqa bir yerə qoysa Allah ona nəzər salar. Hər kimə Allah nəzər salar, ona əzab verməz”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Layiqli qadın iki inkişaf amilindən (ailə) biridir”.

 

Rəhmətlik İmam (r) buyurur: “Kişi qadının ətəyindən meraca gedər”.

Hamı yaxşı bilir ki, övladların müvəffəq olmasında anaların rolu böyükdür. Hər bir müvəffəq kişinin arxasında bir müvəffəq qadın dayanar.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, kişi öz həyat yoldşına nəzər salar və xanımı da ona nəzər salar, Allah rəhmət baxışları ilə onlara nəzər salar”.

Allah Təala hər bir halda qadınlara məhəbbət gözü ilə nəzər salar. Onun üçün təyin etdiyi hədəfdə ən çox savab və əcri nəzərə almışdır.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O qadın ki, yeddi gün ərinə xidmət edər, Allah cəhənnəmin yeddi qapısını onun üzünə bağlayar. Behiştin səkkiz qapısını üzünə açar ki, hansı qapıdan istəsə daxil olsun”.

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Elə bir qadın yoxdur ki, ərinə bir qurtum su içizdirsin, məgər o halda ki, bu əməl onun üçün gündüzləri oruc tutmaq və gecələri ibadətlə keçirtməkdən daha yaxşıdır”.

Ona görə də ey analar və həyat yoldaşları! Öz zəhmətinizi hədər getmiş hesab etməyin. Bu zəhmətlərin savabını sizlərə Allah verəcəkdir.