İmsak:   Zöhr azanı: 12:41
Sübh azanı: 06:25 Şam azanı: 17:42
Günəş çıxır: 07:02 Gecə yarısı: 23:53
Az Ru

Abdullah ibn Abbas kimdir?
18:24, 14-01-2014 // Oxundu: 2233

Abbdullah ibn Abbas Peyğəmbərin əmisi oğlu vә аlimdir. Abbasın kiçik oğlu və Quran təfsirçisi kimi tanınır. Hicrətdən üç il qabaq dünyaya gəlmişdir. Cəməl, Nəhrəvan və Siffeyn müharıbələrində Əli (ə) qoşununda iştirak etmiş vә о həzrətin tərəfindən Bəsrənin hakimi olmuşdur. Əli (ə) xilafətinin sonlarına yaxın , beytül-malı mənimsəməsi və dünyaya olan əlaqəsinə görə həzrət tərəfindən хәbәrdаlıqla məzəmmət olunduqda, Bəsrədən Məkkəyə getmişdi. Abdullah ibn Zübeyrin xilafəti zamanı Məkkədə idi. İbn Zübeyr onu Taifə sürgün etmiş , orada da dünyadan getmişdir. “Əl-isabə” 2-ci cild, səh. 22, “Usdül ğabə” 3-cü cild, səh. 192, “Əl-istiyab” 2-ci cild, səh. 345” Abdullah o biri iki qardaşından elm, Quran təfsiri, fiqh və hədisdə üstün idi аmmа, ömrünün sonuna qədər Əlini (ə) himayə etməkdə o, iki qardaşının mərtəbəsinə çata bilməz. 


Ustad Yusif Qulaminin "Qürubdan sonra" kitabından

Sosial şəbəkələrdə paylaş:
Yazıya şərh yazın:
Ad

Email

Şərhiniz:


 Şəkli yenilə
TARİXDƏ BU GÜN
26 Aprel 2017-cü il
34 Rəbiül-əvvəl 1436-cü il Hicri qəməri
Ay tutulacaq Ay tutulacaq 13/08/2015, 16:54