“Şeyxüt-taifə” hansı alimin ləqəbidir?

 

Tarixdə “Tusi” ləqəbi ilə tanınan iki məşhur alim olub. Onların hər ikisinin adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfərdir. Bu iki alimi bir-birindən ayırmaq üçün mənbələrdə onlara fərqli ləqəblər vermişlər. Alimlərdən biri XIII əsrdə yaşamış məşhur ilahiyyat alimi, astronom, riyaziyyatçı, dövlət xadimi, Marağa rəsədxanasının təsisçisi Nəsirəddin Tusidir. Dini kitablarda onu çox zaman “Xacə Tusi” ləqəbi ilə yad edirlər. İkinci Tusi isə XI əsrdə yaşamış görkəmli şəriət və hədis alimidir. O, cəfəri məzhəbinin 4 mötəbər hədis məcmuəsindən ikisinin – “Təhzib əl-ehkam” və “İstibsar” kitablarının, irihəcmli “Tibyan” təfsirinin, eləcə də, müxtəlif dini mövzulara həsr olunmuş onlarla əsərin müəllifidir. Cəfəri məzhəbinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə ona “şeyxüt-taifə”, yəni məzhəbin şeyxi ləqəbini vermişlər.

Leave a Comment